Вести

Обавештавамо Вас да на линку http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Skole.pdf можете преузети допуњену верзију Препорука за превенцију од COVID 19 које је припремио Институт за јавно здравље Србије "др Милан Јовановић Батут" .

У односу на утврђене канале информисања и комуникације на нивоу школе потребно је да сви запослени буду упознати са овим препорукама. Овај материјал, у делу који се односи на превенцију и заштиту лица, треба користити и у раду са ученицима, на начин који је прилагођен узрасту ученика.

 

|Упутство за наставнике, РАДИТИ ПОСТУПНО, ПО  КОРАЦИМА : 

1. корак : За понедељак спремити материјале, за предмете које по распореду имате. У материјале спадају слике, текстови из уџбеника, презентације, линкови филмова, снимака, блогова, слике задатака које сте сами написали водећи рачуна да напишете и упутство за ученике , шта ученици раде (активности ученика: препишу, погледају, нацртају )

2. корак : На сајту школе се налази образац за оперативни план  који се израђује на недељу дана. Израђујете га по програмима/предметима, као и месечне планове до сада, али је форма другачија:

У колони : Приступ у раду/платформа која се користи/начин комуникације са ученицима укуцаћете   напр. платформа школе, преко мејла...

У колони : 

Активности ученика укуцаћете   напр. Погледа презентацију, препише текст, одговори на питања, нацрта слику, уради домаћи задатак, напише есеј, састав, направи презентацију...

Активности наставника укуцаћете   напр. /постави материјал, спреми задатке, направи презентацију, нацрта слику, постави линк снимка, филма,...

У колони:  Наставни материјал укуцаћете напр. Линкове, странице удџбеника, слика из тог и тог материјала, назив филма који се користи....

У колони : Начин праћења напредовања и постигнућа ученика укуцаћете напр. Домаћи задаци, одговори на питања, преписан текст, нацртана слика 

*Да би имали увид у рад ученика морате у фолдеру за свој предмет на платформи на којој ћете качити материјале да напишете МЕЈЛ АДРЕСУ на којој ће вам ученици слати своје радове( слике доимаћег, презентације, есеје, саставе...), пошто још нисмо у могућности да отворимо службене мејлове можете користити своје личне или сами направити посебан за ову намену. 

У колони : Белешка о реализацији (како се одвија реализација, да ли сте успоставили сарадњу са свим ученицима, да ли одговарају на постављене задатке), Проценат обухваћених ученика укуцаћете напр. повратну информацију, колико ученика вам је послало домаћи, своје радове и на основу тога планирати даљу наставу на даљину. 

 

3. корак : Оперативни план сачувати са следећим шаблоном назива(латиницом) :OP.Ime.Prezime.docx ( na primer: OP.Petar.Petrovic.docx)

                 Oперативне  планове слати на мејл адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  сваке среде за недељу на коју се план односи . 

ЗА сваку врсту подрше обратити се на наведени мејл или на телефон 060/4505245

Образац и уптуство за оперативни план

Предлог дневног реда седнице савета родитеља ПТШ Крушевац дана: 27.11.2018.са почетком у 17:00часова:

1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода (анализа изостајања ученика, посебно неоправданих изостанака и изречене васпитне и васпитно-дисциплинске мере).


2. Мере за побољшање успеха ученика-укључивање родитеља (Осврт на остварену сарадњу породице и школе и учесталост индивидуалних разговора са родитељима,и пружању помоћи ученицима у планирању дневних школских обавеза).

3. Извештај о изведеној екскурзији за ученике 3.и 4.разреда за школску 2018/19.


4. План и програм извођења екскурзије за ученике 3. и 4. разреда за школску 2018/19.


5. Предлози родитеља за активније укључивање у превенцији насиља у школи (Упознавање родитеља са "Правилником Министарства просвете о обављању друштвено-корисног,односно хуманитарног рада",а све у циљу заштите ученика од насиља,злостављања и занемаривања,конкретни предлози и усвајање предлога примене прачланова правилника).

6. Текућа питања

Председник Савета родитеља Прве техничке школе Крушевац

Зоран Станковић