Вести

У сарадњи са Школском управом Крушевца и Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Крушевца у Првој техничкој школи Крушевац организован дводневни семинар Агенције за безбедност саобраћаја.
Семинар под називом „Опасности у саобраћају“ намењен је учитељима и васпитачима крушевачких основних школа и вртића. Семинар реализовали преддставници Агенције за безбедност саобраћаја дана 23.5. и 30.5.2016.
Крајњи циљ програма је оспособљавање васпитача, учитеља и наставника за сачињавање плана и припреме за практичну реализацију активности о опасностима у саобраћају, у раду са децом, а све у циљу повећања безбедности деце у саобраћају.

seminiar23 30 05

Матурски рад је стручни рад који ученик четворогодишњег средњег образовања израђује на изабрану тему уз помоћ наставника – ментора. Уколико ученик завршава трогодишње образовање он израђује завршни рад. Сваки ученик има свог ментора који га води и усмерава кроз израду рада. Ментор га упућује на изворе информација било да су то књиге, стручни часописи, каталози, збирке прописа, препоруке, енциклопедије или др. Поред штампаних издања

ученици могу користити и садржаје са интернета. Тачност ових података треба узимати са резервом и уколико је могуће обавезно их проверити. Након прикупљања материјала који

ће се користити за израду матурског рада ученик приступа проучавању материјала, прављењу белешки, разради теза, структуирању свог рада, писању и техничкој обради. Наравно, све се ово одвија уз сталне консултације са ментором.

Овај чланак има за циљ да бар мало олакша овај посао ученицима и менторима, уколико је то могуће. Пошто део израде који се односи на струку мора остати под надзором ментора, ево упутства како да ученици самостално напишу и технички обраде свој рад.

На републичком такмичењу из историје које се одржало 7. маја у Новом Пазару, 

СТЕФАН ТОМИЋ, ученик првог разреда, одељења I - 1, је освојио ПРВО МЕСТО!

ЧЕСТИТАМО УЧЕНИКУ И МЕНТОРУ МИРЈАНИ РУЖИЋ!