Упис ванредних ученика

Занимања која ванредни ученици могу да упишу су дата у табелама испод.

Занимања машинске струке Ст. стр. спреме Број који
се уписује
Машински техничар за компјутерско конструисање 4 5
Машински техничар моторних возила 4 5
Машински техничар 4 5
Лимар 3 5
Аутолимар 3 5
Машинбравар 3 5
Механичар гасо и пнеум.енерг.построј. 3 5
Аутомеханичар 3 5
Механичар грејне и расхладне технике 3 5
Металоглодач 3 5
Металобрусач 3 5
Металостругар 3 5
Заваривач 3 5
Аутомеханичар 3 5Занимања електро струке Ст. стр. спреме Број који
се уписује
Ел.тех.енергетике 4 5
Ел.тех.аутоматике 4 5
Eлектроинсталатер 3 5
Аутоелектричар 3 5
Ел.мех.за машине и опрему 3 5
Ел.мех.за мреже и постројења 3 5
Ел.тех. аутоматике 4 5Занимања саобраћајне струке Ст. стр. спреме Број који
се уписује
Техничар друмског саобраћаја 4 5
Возач моторних возила 3 5
Возач моторних возила – инстуктор (Инструктор вожње) 5 5
Ћирила и Методија 26
37000 Крушевац

www.prva-tehnicka.edu.rs
skola@prva-tehnicka.edu.rs
+381 37 44 88 10