Вести

DEČIJI VRTIĆ, ŠKOLA I DOM ZA UČENIKE TREBA DA BUDU BEZBEDNA I PODSTICAJNA SREDINA ZA SVU DECU I UČENIKE!
Zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovi odnosi se na svakog – decu, učenike, zaposlene, roditelje i treća lica.
Ustanova (predškolska ustanova, osnovna i srednja škola i dom učenika) je DUŽNA da obezbedi uslove za sigurno i podsticajno odrastanje i razvoj deteta i učenika, zaštitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i socijalnu reintegraciju deteta i učenika koje je izvršilo, odnosno bilo izloženo nasilju, zlostavljanju i zanemarivanju.
   
NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE U ŠKOLI
   
I. Definisanje pojmova nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
II. Klasifikacija oblika nasilja  
III. Kategorizacija nasilja  
IV. Uloga i zadaci ustanove u zaštiti dece i učenika  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
   
I. Definisanje pojmova nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
Nasilje se definiše kao svaki oblik jedanput učinjenog ili više puta ponovljenog, verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje za posledicu ima stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva učenika.
Zlostavaljanje obuhvata veliki broj različitih ponašanja, kojima se kontinuirano ugrožava fizički, psihički i moralni integritet učenika.
Zanemarivanje u obrazovno-vaspitnim ustanovama obuhvata propuste i nečinjenja odraslih u odnosu na učenike, čime se sprečava zdrav, svestrani razvoj učenika.
   
II. Klasifikacija oblika nasilja  
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/oblici.jpg" height="212" width="870">
   
Emocionalno / psihičko nasilje: trenutno ili trajno ugrožavanje psihičkog ili emocionalnog zdravlja učenika
Fizičko nasilje
:
stalno ili potencionalno telesno povređivanje učenika
Elektronsko nasilje
:
zloupotreba informacionih tehnologija (mobilni telefon, internet i dr.)
Seksualno nasilje: uključivanje učenika u seksualnu aktivnost  koju oni ne shvataju i za koju nisu razvojno dorasli
Socijalno nasilje
:
isključivanje učenika ili grupe učenika iz rada odeljenja
Eksploatacija dece i učenika:
odnosi se na rad dece i učenika u korist drugih osoba, organizacije ili ustanove.
   
III. Kategorizacija nasilja  
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/prvi_nivo.jpg" height="598" width="870">
   
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/drugi_nivo.jpg" height="599" width="870">
   
http://www.tsz.edu.rs/test/images/nasilje/treci_nivo.jpg" height="590" width="870">
   
IV. Uloga i zadaci ustanove u zaštiti dece i učenika  od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja  
Na osnovu zakona, a u skladu sa specifičnostima rada, ustanova je u obavezi da u Godišnjem šlanu rada definiše Program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i da formira Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
U ustanovi se preduzimaju:
mere prevencije: sve aktivnosti koje ustanova može da uradi da bi se sprečili i smanjilo nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.
interventne aktivnosti: mere i aktivnosti kojima se nasilje zaustavlja, osigurava bezbednost učesnika (onih koji trpe, čine ili svedoče), smanjuje rizik od ponavljanja, ublažavaju posledice za sve učesnike i prate efekti preduzetih mera.
Vebinari o izboru i planiranju daljeg obrazovanja
za učenike i njihove roditelje

 
Nacionalni centar Euroguidance – Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju tokom maja, juna i jula organizuje seriju vebinara koji su namenjeni učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji upisuju sledeći nivo školovanja – srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu, kao i njihovim roditeljima koji žele da se informišu o načinima na koje mogu da podrže svoju decu u donošenju odluka i pripreme za sledeće faze obrazovanja i učenja.
 
Ciljevi vebinara su da daju smernice u pogledu pitanja i dilema u vezi sa prelaskom na naredni nivo obrazovanja ali i da podstaknu razmišljanje i diskusiju na ove teme, pa će, nakon prezentacije, učesnici imati prilike da postave pitanja i iznesu komentare. Učešće na vebinarima je besplatno, a za učešće potreban je računar sa stabilnom internet vezom.
 
Prvi vebinar namenjen učenicima završnih razreda srednjih škola, Koraci u donošenju odluke o izboru studijskog programa održava se u četvrtak 11. maja 2017. godine od 13:00 do 13:45h – prijavljivanje putem registracionog formulara  do  10. maja u 16 časova. Ohrabrujemo nastavnike/razredne starešine da se prijave i zajedno sa svojim učenicima prisustvuju vebinaru u sklopu školskih aktivnosti. Za prijavu je dovoljno da se nastavnik registruje i u formularu navede očekivani broj učenika koji će prisustvovati vebinaru.
 
Pored ovog vebinara, organizujemo još tri namenjana učenicima srednjih škola i to:
  • Vebinar Kako savladati tremu pred prijemni ispit za fakultet održava se u utorak 13. juna 2017. godine od 16:00 do 16:45h – prijavljivanje putem registracionog formulara do 13. juna u 12 časova.
  • Vebinar Šta treba da znate o studentskom životu održava se u utorak 11. jula 2017. godine od 16:00 do 16:45h – prijavljivanje putem registracionog formulara do 11. jula u 12 časova.
  • Vebinar Šta da radite ako niste upisali željeni studijski program održava se u utorak 18. jula 2017. godine od 16:00 do 16:45h – prijavljivanje putem registracionog formulara do 18. jula u 12 časova.