Вести

Obaveštavamo Vas da smo u saradnji sa kompanijom LINKgroup obezbedili besplatne online kurseve engleskog jezika. ITAcademy https://www.it-akademija.com/ kao deo kompanije LINKgroup ovim kursevima pruža odličnu priliku đacima koji žele da usavrše i unaprede svoje znanje engleskog jezika da postanu što uspešniji u daljem obrazovanju i kasnije u poslu. 
 
Nastavnici engleskog  jezika će u saradnji sa stručnom službom i odeqewskim starešinama odrediti ko će dobiti priliku da se usavrši i unapredi svoja znawa engleskog jezika. 
 
Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, dobićete poklon kod sa kojim ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na https://www.it-akademija.com/poklon-kurs-za-skole dobićete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.
 
Pozivamo sve đake da se aktivno uključe u usavršavanje znanja engleskog jezika kako bi time sebi otvorili što više mogućnosti za dalje obrazovanje i razvoj karijere.
 

IT akademija Beograd  daje besplatne kodove za učenje engleskog jezika

Povodom Međunarodnog dana obrazovanja (09. februar) pokrenuli smo veliku akciju na teritoriji cele Srbije sa ciljem da nagradimo najbolje đake osnovnih i srednjih škola. Ostvarili smo lepu saradnju sa osnovnom školom Branko Radičević iz Negotina i sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da smo, ispred kompanije LINKgroup i ITAcademy, za najbolje đake u Vašoj školi obezbedilibesplatne online kurseve za usavršavanje znanja engleskog jezika.

Svesni smo činjenice da je danas za uspeh u daljem obrazovanju a i kasnije u poslu potrebno u dovoljnoj meri poznavati i vladati engleskim jezikom i zato želimo da nagradimo one đake koji žele da usavrše i unaprede svoje poznavanje engleskog jezika

Ukoliko se odlučite za učestvovanje u ovoj akciji, poslaćemo Vam 5 poklon kodova koje ćete Vi dodeliti svojim đacima na način koji odaberete kao najprikladniji a preko vesti o akciji koju je potrebno objaviti na sajtu. Posle dobijanja koda i ostavljanja podataka na strani prijave [link], đaci koje odaberete da pohađaju besplatne kurseve engleskog jezika će na svoju email adresu od nas dobiti sva uputstva za pohađanje izabranog online kursa preko Distance Learning platforme za učenje preko interneta.Nakon registracije na platformi potrebno je prvo uraditi ulazni test nakon čega se svakom polazniku dodeljuje odgovarajući nivo jezika koji je prilagođen njegovom predznanju. Kursevi jezika koji se mogu pohađati su klasifikovani prema nivou A1 - C1.

https://www.it-akademija.com/